Haberler

3rd Annual Business Administration Conference: Sustainability in Business Management

01.11.2022

Türk-Alman Üniversitesi ve Bielefeld Uygulamalı Bilimler Üniversitesi tarafından organize edilen “The Third Annual Business Administration Conference (ABAC) on Sustainability in Business Management” başlıklı konferans 18 Kasım 2022 tarihinde İstanbul’da yüz yüze gerçekleştirilecektir.

Sınırlı olan doğal kaynakların azalması, tüketici ve toplumların bilinçlenmesi ve pazarda söz sahibi olmaları, dijital dönüşüm gibi etmenler çevresel, ekonomik ve sosyal boyutları içinde barından sürdürülebilirlik kavramının önemini artırmıştır. Artan bu önem, işletmelerin ekonomik performanslarını belirleyen amaçlara (ör. maliyetleri düşürmek, karlılığı artırmak) artık çevresel ve toplumsal duyarlılıkları da dikkate alarak ulaşmaya çalışmaları sonucunu doğurmuştur. İşletmelerde çevresel duyarlılık yenilenebilir enerji kullanımı, enerji tüketiminin azaltılması, yeşil üretim, geri dönüştürülebilir ambalaj kullanımı, iyi bir atık yönetimi, tersine lojistik faaliyetlerine önem verilmesi, karbon ayak izinin düşürülmesi gibi faaliyetlerle sağlanır. İşletmelerde sürdürülebilirliğin sosyal boyutu bir yandan sözleşmelerde işçi haklarına verilen önem, çalışan ücretleri, çocuk işçi çalıştırmaya karşı tutum, çalışanların sağlık ve sigorta hakları, iş yeri kaza oranlarının düşürülmesi gibi konuları kapsayan çalışma ortamına ilişkin unsurları, diğer yandan sunulan hizmet ve malların toplum sağlığına uygunluğu, adil ticaret, sosyal sorumluluk projelerini destelemek gibi faaliyetlerin toplum üzerindeki etkilerine ilişkin unsurları dikkate alır.

Gelecek nesiller için ekolojik, ekonomik ve sosyal olarak sürdürülebilir bir dünyayı korumak için işletmelerin bu kavramları kurumsal stratejilerine entegre etmeleri, sürdürülebilirlik önceliklerini belirlemeleri ve sürdürülebilirlik stratejileri ile kurumsal stratejilerini uyumlu bir şekilde oluşturmaları ve uygulamaları gerekmektedir. Bu bağlamda konferans sürdürülebilirliği farklı açılardan tartışmak için farklı disiplinlerden akademisyenleri ve sektörden önemli isimleri bir araya getirmeyi amaçlamaktadır.