Staj

İşletme Lisans Programı öğretim planı zorunlu staj içermektedir. Stajın amacı, öğrencilerin öğrenimleri sırasında edindikleri bilgi ve becerileri özel işletmelerde veya kamu kuruluşlarında uygulayarak deneyim kazanmalarını sağlamaktır. Zorunlu staj süresi 40 iş günü olup öğrenciler 6. yarıyıl ile 7. yarıyıl arasındaki dönemde akademik takvime uygun şekilde stajlarını tamamlarlar.
 

Staj Danışmanı: Prof. Dr. Dilek ZAMANTILI NAYIR

Staj Danışmanı Asistanı: Öğr. Gör. Mustafa Murat CERİT
 

Staj Yönergesi

Staj Başvuru Formu

Staj Raporu

Staj Değerlendirme Formu

İş Yeri Değerlendirme Formu

Öğrenci Değerlendirme Formu

Beyan ve Taahhütname (GSS Olan)

Beyan ve Taahhütname (GSS Olmayan)