Alman Partner Üniversiteler

İşletme Bölümü, eğitim-öğretim ve akademik faaliyetlerine ilişkin Bielefeld Üniversitesi ve  Bielefeld Uygulamalı Bilimler Üniversitesi  (FH Bielefeld) ile işbirliği yapmaktadır. Adı geçen üniversitelerle İşletme Bölümü arasındaki işbirliği Bielefeld Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nden Prof. Dr. Rıza ÖZTÜRK tarafından koordine edilmektedir. 

Partner üniversiteler ile işbirliğimiz gereği eğitim-öğretim planı değişiklikleri bu üniversitelerle birlikte kararlaştırılarak gerçekleştirilir. İşletme Programı kapsamında Bölüm öğretim üyeleri ile birlikte ders vermek üzere Almanya’dan gelen akademisyenlere ilişkin organizasyon da Bölüm Koordinaatörü sıfatıyla Prof. Dr. Rıza ÖZTÜRK tarafından yürütülmektedir. 

İşletme Bölümü, Bielefeld Uygulamalı Bilimler Üniversitesi İşletme Programı ile çift diploma programına sahiptir. 

Alman partnerler ile işbirliği yalnızca eğitim-öğretim faaliyetleri ile sınırlı olmayıp aynı zamanda akademik faaliyetler için de işbirliği yapılmaktadır. Örneğin, ilki 15 Kasım 2019 tarihinde düzenlenmiş olan ve her yıl düzenlenmesi planlanan Uluslararası İşletme Konferansı organizasyonu için Bielefeld Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ile işbirliği yapılmaktadır. Akademik işbirliği kapsamında Bölümümüz öğretim üyeleri ve Bielefeld Uygulamalı Bilimler Üniversitesi öğretim üyeleri, çıktıları konferans bildirisi, makale, proje vb. olan akademik araştırma faaliyetleri için de işbirliği yapmaktadırlar.