Mesleki Eğitim

İşletmede Mesleki Eğitim Türk-Alman Üniversitesi lisans öğrencilerinin mesleki beceri ve tecrübelerini geliştirmeleri için ilgili lisans programlarının öğretim planlarına dahil edilen ve lisans öğrencilerine kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlarda uygulamalı eğitim yapabilmelerine imkân veren bir uygulamadır. Bu uygulama ile öğrenciler lisans eğitimlerinin son yarıyılını üniversitemizle işbirliği protokolü yaptığı işletmelerde geçirerek aldıkları teorik eğitimi uygulama imkanı kazanmaları planlanmaktadır.

İşletmede Mesleki Eğitimin amacı, lisans eğitimi gören öğrencilere;
a) Öğrenimleri süresinde aldıkları bilgilere dayalı uygulama becerisi kazandırmak,
b) İlgili programa ait çalışma sahalarını yakından tanıtmak, öğrenim süresi içinde kazanılan bilgi ve becerileri pekiştirecek biçimde uygulamalarda bulunarak işletme deneyimlerini arttırmak,
c) Sorun çözme becerisi kazandırmak,
ç) İşletme personeli ile uyumlu bir takım çalışması yapabilme ve iyi iletişim kurabilme alışkanlığını kazandırmak,
d) Sektörde yaşanan teknolojik gelişmeleri tanıtmak,
e) Çalışma hayatına hazırlamak ve adaptasyon süresini en aza indirmeye yardımcı olmaktır.

İŞLETMEDE MESLEKİ EĞİTİM YÖNERGESİ

BAŞVURU VE TERCİH FORMU