Çift Diploma Programı

 

TAÜ İşletme Programı ile Bielefeld Uygulamalı Bilimler Üniversitesi İşletme Programı arasında çift diploma programı yürütülmesine ilişkin imzalanan protokol 03.04.2019 tarihinde YÖK tarafından onaylanmıştır. Bunun sonucu olarak TAÜ İşletme Programı öğrencileri çift diploma programı kapsamında öğrenimlerinin 5. ve 6. yarıyıllarında Bielefeld Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nde öğrenim görebilme imkânına sahiptirler. İlgili protokolde belirtilen şartları sağlayan öğrenciler arasından TAÜ S eçim Komisyonu tarafından seçilen öğrenciler, programı başarı ile tamamlamaya ilişkin koşulları ve TAÜ’nün mezuniyete ilişkin şartlarını yerine getirmeleri durumunda İşletme alanında biri TAÜ, diğeri Bielefeld Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nden olmak üzere iki adet ayrı ve birbirinden bağımsız çoklu nitelikte lisans diploması (çift diploma) almaya hak kazanırlar. Söz konusu programa katılan öğrenciler, çift diploma sahibi olma imkânının yanı sıra Almanya’da alacakları eğitim süresince gerek Alman eğitim sistemini gerekse Alman kültürünü yaşayarak tanıma fırsatına da sahip olurlar.  Bunların yanı sıra programa katılan öğrenciler, Bielefeld Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nin şirketler ile olan networkünü kullanarak ya da Almanya’da bulunmanın avantajından yararlanarak Almanya’da kendileri için staj yeri arayıp yurt dışında staj yapma imkânı bulabilirler.  
Çift diploma programı kapsamında Bielefeld Uygulamalı Bilimler Üniversitesi İşletme Programı öğrencileri de TAÜ’de öğrenim görebilme ve çift diploma sahibi olabilme imkânına sahiptirler.
TAÜ öğrencilerine Bielefeld’de öğrenim görecekleri dönem için DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst - Alman Akademik Değişim Servisi) ve YÖK (Yükseköğretim Kurulu) burs da sağlamaktadır.
Bilim ve eğitimde sınırların kalktığı, uluslararası iş birliğinin arttığı günümüz dünyasında TAÜ ve Bielefeld Uygulamalı Bilimler Üniversitesi İşletme Programları arasında çift diploma kapsamında yapılan iş birliği, TAÜ İşletme Programını Türkiye’de mevcut pek çok işletme programından farklılaştıran önemli bir işbirliğidir. 

Çift Diploma Program Koordinatörü: Dr. Öğretim Üyesi Sevgin BATUK

Çift Diploma Program Koordinatörü Asistanı: Ar. Gör. Selin KARACA
Çift Diploma Programı Tanıtım Videosu
 

Prof. Dr. Ela Sibel BAYRAK MEYDANOĞLU, Türk-Alman Üniversitesi ile Bielefeld Uygulamalı Bilimler Üniversitesi arasındaki çift diploma programı hakkında bilgi veriyor.