Projeler


(2023) Joint Research on Organizational Behavior in the Digital World
Öğretim Elemanı: Sevgin Batuk Ünlü (Araştırmacı),
Proje Durumu: Devam Ediyor
 

(2022) TAÜ Dijital Dönüşüm Mükemmeliyet Merkezi

Öğretim Elemanları: Müge Klein (Yürütücü), Ela Sibel Bayrak Meydanoğlu, (Araştırmacı) Sevgin Batuk Ünlü (Araştırmacı), Mustafa Murat Cerit (Araştırmacı), Erencan Yavrucu (Araştırmacı), Selin Karaca Varinlioğlu (Araştırmacı), Ferhat Sayın (Araştırmacı), Hilmi Berkay Abbasoğlu (Araştırmacı)
Proje Durumu: Devam Ediyor
 

(2022) Ticarileştirme Odaklı Sürdürülebilir İş Birliği Platformu: İstanbul İnovasyon ve Teknoloji Lisanslama Merkezi

Öğretim Elemanı: Sevgin Batuk Ünlü (Danışman),
Proje Durumu: Devam Ediyor
 

(2022) Uzaktan Çalışma Düzeni İçin Sanal Ekip Yetkinlik Modeli Geliştirilmesi

Öğretim Elemanları: Sevgin Batuk Ünlü (Araştırmacı), Selin Karaca Varinlioğlu (Araştırmacı),
Proje Durumu: Devam Ediyor

 

(2022) SUK-2022-19963 Katılımlı Araştırma Projesi - Şehir içi dinamik lojistik problemleri için sürdürülebilirliği dikkate alan yeni kantitatif yaklaşımların geliştirilmesi

Öğretim Elemanı: Erencan Yavrucu (Bursiyer),
Proje Durumu: Devam Ediyor
 

(2022 - 2023) Sanal Ekip Yetkinlik Modeli Geliştirilmesi

Öğretim Elemanı: Müge Klein (Yürütücü),
Proje Durumu: Tamamlandı

 

(2021 - 2022) Türkiye'de Girişimcilik Endeksinde Yer Alan Üniversitelerin Rektörlerinin İzlenim Yönetimi Stratejileri: Twitter Hesapları Üzerine Bir İnceleme

Öğretim Elemanı: Selin Karaca Varinlioğlu (Araştırmacı),
Proje Durumu: Tamamlandı
 

(2020 - 2021) Evaluation of Digital Transformation in Organizations

Öğretim Elemanları: Müge Klein (Araştırmacı), Sevgin Batuk Ünlü (Araştırmacı),
Proje Durumu: Tamamlandı

 

(2019 - 2019) Dijital Transformasyon Kapsamında Liderlik

Öğretim Elemanları: Müge Klein (Yürütücü),
Proje Durumu: Tamamlandı

 

(2019 - 2019) The Impact of the Perceived Experiential Value of AR Technology On Consumers’ Buying Decision

Öğretim Elemanları: Ela Sibel Bayrak Meydanoğlu (Yürütücü), Müge Klein (Araştırmacı),
Proje Durumu: Tamamlandı

 

(2018 - 2019) Endüstri 4.0 – İşletmeler üzerine etkileri

Öğretim Elemanları: Müge Klein (Yürütücü), Ela Sibel Bayrak Meydanoğlu (Araştırmacı)
Proje Durumu: Tamamlandı

 

(2018 - 2018) AR Teknolojisinin Deneyimsel Pazarlamadaki Rolü

Öğretim Elemanları: Ela Sibel Bayrak Meydanoğlu (Yürütücü), Müge Klein (Araştırmacı),
Proje Durumu: Tamamlandı

 

(2017 - 2017) Inovasyon ve Büyüme İlişkisi: Orta Gelirli Ülkelerin Panel Veri Analizi

Öğretim Elemanı: Çiydem Çatak (Araştırmacı)
Proje Durumu: Tamamlandı

 

(2017 - 2017) Tüketicilerin Algıladığı AR (Augmented Reality - Artırılmış Gerçeklik) Reklamcılığının Değeri

Öğretim Elemanları: Ela Sibel Bayrak Meydanoğlu (Yürütücü), Müge Klein (Araştırmacı)
Proje Durumu: Tamamlandı

 

(2017 - 2017) Türkiye’xxde Franchise Ağlarının Yönetilmesi Üzerindeki Bilişim Teknolojileri Etkisinin İşlem Maliyet Teorisi açısından incelenmesi

Öğretim Elemanı: Hüseyin Hayri Nuroğlu (Araştırmacı),
Proje Durumu: Tamamlandı
 

(2016 - 2019) Kare Kod Reklamcılığın Performansının Ölçülmesi

Öğretim Elemanları: Ela Sibel Bayrak Meydanoğlu (Yürütücü), Müge Klein (Araştırmacı),
Proje Durumu: Tamamlandı
 

(2016 - 2019) Enterprise 2.0 - Sosyal Yazılım Sistemlerinin Kurumsal Kullanımı

Öğretim Elemanları: Müge Klein (Yürütücü), Sevgin Batuk Ünlü (Araştırmacı),
Proje Durumu: Tamamlandı
 

(2016 - 2017) Leadership styles and job outcomes: The moderation of leader emotional expressivity and the mediation of self-leadership

Öğretim Elemanı: Sevgin Batuk Ünlü (Araştırmacı),
Proje Durumu: Tamamlandı 
 

(2016 - 2017) Enterprise 2.0 Örnek Olay İncelemesi

Öğretim Elemanları: Müge Klein (Yürütücü), Ela Sibel Bayrak Meydanoğlu (Araştırmacı)
Proje Durumu: Tamamlandı

 

(2016 - 2016) Bilişim Teknolojilerinin Bayilik Zincirlerinde Franchise Chains Ağ Yapılanması ve Yönetime Etkisi Konulu anket Çalışmasının Uygulanması

Öğretim Elemanı: Hüseyin Hayri Nuroğlu (Araştırmacı),
Proje Durumu: Tamamlandı
 

(2016 - 2016) Nesnelerin İnterneti İşletme Uygulamaları ve Mobil CRM

Öğretim Elemanı: Ela Sibel Bayrak Meydanoğlu (Yürütücü)
Proje Durumu: Tamamlandı
 

(2015 - 2016) Turkish German Relations from a Multidimensional Perspective isimli derleme kitabın basımı

Öğretim Elemanı: Ela Sibel Bayrak Meydanoğlu (Araştırmacı)
Proje Durumu: Tamamlandı