Haberler

İşletme Konferansı “2nd Annual Business Administration Conference (ABAC) on Digital Challenges and Strategies in a Post-Pandemic World”

24.11.2021

İşletme Bölümünün, Bielefeld Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ile birlikte Siemens Türkiye ve DAAD sponsorluğunda düzenlendiği “2nd Annual Business Administration Conference on Digital Challenges and Strategies in a Post-Pandemic World” başlıklı konferans 18-19 Kasım 2021 tarihlerinde gerçekleştirildi.

Konferansın ilk günü 18 Kasım 2021 tarihinde Siemens Kartal Kampüste hibrit şekilde gerçekleşti. TAÜ Rektörü Prof. Dr. Halil Akkanat, TAÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ela Sibel Bayrak Meydanoğlu ile Bielefeld Uygulamaları Bilimler Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rıza Öztürk’ün hoşgeldiniz konuşmalarıyla başlayan açılış oturumu, Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Hüseyin Gelis’in pandemi sonrası iş yaşamındaki dijital dönüşüme yönelik aydınlatıcı sunumuyla tamamlandı.
 
 
İlk oturum Bielefeld Uygulamalı Bilimler Üniversitesinden Abdulmuttalip Erduran’ın “Pandemi Etkilerinden Kaynaklanan Hukuki Zorluklar” konulu sunumu ile başladı. Türk-Alman Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi Sevgin Batuk Ünlü’nün dijital dünyada çalışanların iş-aile çatışmalarını etkileyen faktörlere yönelik sunumunun ardından yine Türk-Alman Üniversitesinden Dr. Hüseyin Hayri Nuroğlu sunumunda pandemi sonrasında iş ağlarının yönetişiminde yaşanan sorunlara dikkat çekti.
 

İkinci oturumda ilk olarak Piri Reis Üniversitesi’nden Doktor Öğretim Üyesi Ahmet Tuğrul Tuğer pandemi sonrası hizmet sektöründe yapay zeka kullanımı üzerine bir sunum gerçekleştirdi. Takiben Bielefeld Uygulamalı Bilimler Üniversitesinden Doç. Dr. Ulrich Tamm sunumunda Blockchain sistemlerinin yönetişiminin önemini vurgularken, oturum Malmö Üniversitesinden Dr. Sven Packmohr’un pandemi sırasında araştırmaya dayalı öğrenme ve dijital dönüşümün önündeki engellere yönelik sunumu ile sona erdi.
 

Üçüncü oturumda Marmara Üniversitesinden Doç. Dr. İlke Kocamaz pandemi esnasında dijital pazarlama eğilimleri üzerine bir sunum gerçekleştirdi.
 

Konferansta akademik çalışmaların yanı sıra sektörden değerli isimlerin sunumları da yer aldı. KPMG Türkiye Bilgi Sistemleri Risk Yönetimi Bölüm Başkanı, Fintech Sektör Lideri Sinem Cantürk "Global Fintech Trends" başlıklı sunumunu çevrimiçi olarak gerçekleştirdi. Siemens Tedarik Zinciri Yönetimi Direktörü Umut Pehlivan da tedarik zinciri yönetimindeki dijitalleşme trendlerine yönelik bir sunum yaptı. 
 

Konferansın ilk günü Siemens Türkiye tarafından organize edilen “Akıllı Şehirler” paneli ile sona erdi. Panelin moderatörlüğünü Siemens Türkiye’den Vertical Satış Direktörü Gülşah Öztürk üstlenirken, Siemens Türkiye Başkan Yardımcısı Hakan Özdemir, UGETAM A.Ş. Genel Müdürü Doç. Dr. İbrahim Edin ve Uluslararası Yatırımcılar Derneği Genel Sekreteri Serkan Valandova panelist olarak tecrübelerini ve akıllı şehirlere yönelik öngörülerini katılımcılarla paylaştılar.
 

Konferans 19 Kasım 2021 tarihinde çevrimiçi olarak devam etti. Farklı ülkelerden katılımcıların yer aldığı konferansın ilk oturumunda Marmara Üniversitesinden Doç. Dr. Taşkın Dirsehan “Tedarik Zinciri Yönetiminde Blockchain Teknolojisi”; Boğaziçi Üniversitesinden Prof. Dr. Hande Türker “Dijital Ticaret Ortamında Duyusal Teknolojiler Yoluyla Deneyim Yaratma” ve Koblenz Uygulamalı Bilimler Üniversitesinden Prof. Dr. Margareta Teodorescu “Blockchain’in Pazarlama Karması Üzerindeki” Etkileri ile ilgili sunumlarını gerçekleştirdi.

 Konferansın ikinci oturumu Tedarik Zinciri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Tuğrul Günal’ın “Tedarik Zinciri Yönetimi’nin Geleceği” konulu sunumu ile başlarken, aynı oturumda Türk-Alman Üniversitesinden Mehmet Ali Taş da “Pandemi Sonrası Dönemde Dijital Zorlukların ve Stratejilerin Tedarik Zinciri Yönetimine Etkilerinin Araştırılması” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Oturum Türk-Alman Üniversitesinden Prof. Dr. Dilek Zamantılı Nayır’ın isteğe bağlı video platformları ile ilgili sunumu ile tamamlandı.

 Konferansın üçüncü oturumunda Türk-Alman Üniversitesinden Seyfullah Selimefendigil, “Kripto Para Birimleri ve Blockchain Teknolojisi” üzerine bir sunum gerçekleştirdi. Oturum, Türk-Alman Üniversitesinden Prof. Dr. Kersten Kellermann’ın Almanya’nın gelecek yatırımlarına dikkat çektiği sunumu ile devam ederken “Pandemi Öncesi ve Pandemi Sonrası Dönemde Yatırım Fonu Yöneticilerinin Varlık Tahsis Tercihleri” başlıklı son sunumu Bosch Türkiye’den Dr. Tolga Tuzcuoğlu ile Türk-Alman Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi Mehmet Hakan Özdemir birlikte gerçekleştirdiler.

Konferansın son oturumunda pandemi sonrası dijital dünyanın aile yaşantısına yönelik etkilerine yer verildi. Doktor Öğretim Üyesi Alev Özer Torgalöz “İş-Aile Çatışması ve İş Performansı Arasında Teknostresin Rolü”ne yönelik çalışmalarının sunumunu, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinden Doç. Dr. Çiğdem Vatansever’in “Covid-19 Pandemisi Sırasında Evin Kadınlar İçin Çalışma Alanına Dönüşmesi: İş ve İş Dışı Yaşam Dengesinin Sosyal Medyada İfadesi” başlıklı sunumu takip etti. Oturumun ve konferansın son sunumunu ise Covid-19 Pandemisi sırasında dijital ebeveynlik üzerine çalışmasıyla Türk-Alman Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi Elif Posos Devrani gerçekleştirdi.