Hakkımızda

İşletme Lisans Programı, öğrencilerine İşletme bilimi alanında temel mesleki bilgi ve becerileri kazandırmayı hedeflemektedir. Disiplinler arası bir program özelliğine sahip olan İşletme Bölümü Lisans Programı öğretim planı muhasebe, finans, pazarlama, yönetim, sayısal yöntemler gibi doğrudan İşletme Bilimi ile ilgili alanlara ait derslerin yanı sıra iktisat, hukuk ve yönetim bilişim sistemleri alanlarından zorunlu ya da seçmeli dersler ile zenginleştirilmiş bir öğretim planıdır. Öğretim planındaki dersler, alanında yetkin ve uluslararası deneyime sahip seçkin Türk öğretim üyeleri, İşletme Bölümü’nde görevli Alman öğretim üyeleri ve bazı dersler için Bölüm öğretim üyeleri ile ortaklaşa ders vermek üzere Almanya’dan gelen Alman öğretim üyeleri tarafından verilmektedir.  

İşletme Lisans programı üniversite-özel sektör işbirliğine önem veren, uygulama odaklı bir programdır. Bu bağlamda öğrencilerimizin bitirme tezlerini uluslararası firmalarda yazabilme imkânı, öğrencilerimize öğrenimleri sırasında elde ettikleri bilgi ve becerileri somut problemlere uygulama fırsatı sunar. Ayrıca öğrencilerin öğrenimleri boyunca edindikleri bilgi ve becerileri uygulamaları açısından önemli olan zorunlu staj da (staj için sigorta primi TAÜ tarafından ödenir) öğretim planının önemli bir parçasıdır.

Erasmus+ Programı ile öğrenciler anlaşmalı üniversitelerde de ders alabilme ve uluslararası deneyim kazanma şansına sahiptirler.

Programın önemli bir özelliği de partner üniversitesi Bielefeld Uygulamalı Bilimler Üniversitesi İşletme Bölümü ile imzalanmış olan protokol gereği uluslararası ortak lisans programı kapsamında gerekli şartları yerine getiren başarılı öğrencilerine öğrenimlerinin 5.  ve 6. yarıyıllarında Bielefeld Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nde öğrenim görme imkânı sunmasıdır. Bu öğrenimi başarı ile tamamlayan öğrenciler İşletme alanında biri Türk-Alman Üniversitesi’nden diğeri Bielefeld Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nden olmak üzere iki adet diploma (çift diploma) sahibi olabilmektedir. Programa katılmaya hak kazanan öğrencilere Bielefeld’de eğitim alacakları dönem için Alman Akademik Değişim Servisi (DAAD) ve YÖK burs imkânı da sağlamaktadır.

İşletme lisans programı öğrencileri, Almanca dilinde eğitimin yanında iş hayatında yoğun olarak kullanılan İngilizce dilini de öğrenme imkânına ve küçük gruplarda (25-30 kişilik sınıflarda) eğitim alma ayrıcalığına sahiptirler.

Program mezunları ulusal ve uluslararası firmalarda, devlet kurumlarında, üniversitelerde kariyer yapma imkânına sahiptirler.

İşletme Bölümü Lisans Programı ile ilgili akademik düzenleme ve faaliyetler, Bielefeld Üniversitesi (www.uni-bielefeld.de) ve Bielefeld Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (www.fh-bielefeld.de) ile işbirliği içinde yürütülmektedir.

Bölümümüzün akademik, eğitim-öğretim ve araştırma etkinlikleri hakkında bilgi almak için Bölümün resmî Facebook (@TAUisletme), Twitter (@TAUisletme) ve Instagram (@tauisletme) hesaplarını takip edebilirsiniz.
 

İşletme Lisans Programı Tanıtım Filmi
Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Ela Sibel Bayrak Meydanoğlu, Prof. Dr. Rıza Öztürk, Doç. Dr. Müge Klein ve Dr. Öğretim Üyesi Andreas Moschinski, İşletme Lisans Programı hakkında bilgi veriyor.

TAÜ İşletme Lisans Programında Çift Diploma Avantajı​

TAÜ İşletme Lisans Programında Çift Diploma Avantajı​

Türk-Alman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ela Sibel Bayrak Meydanoğlu Türk Alman Üniversitesi ile Bielefeld Uygulamalı Bilimler Üniversitesi arasında ki Çift Diploma Protokolü hakkında bilgi veriyor. 


Tanıtım Sunumu