Öğretim Planı

Türk-Alman Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İşletme Bölümü Öğretim Planı
T: Haftalık ders saati (Teori)
U: Haftalık ders saati (Uygulama)
AKTS    : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

 

1. YIL
1. Dönem
 
Ders Kodu Dersin Adı Ders Türü T U AKTS Önkoşul
BWL101 İşletmeye Giriş Zorunlu 2 2 6 ­̶
BWL103 Muhasebe Zorunlu 2 2 5 ­̶
BWL105 İstatistik 1 Zorunlu 2 2 6 ­̶
BWL109 Matematik 1 Zorunlu 2 2 6 ­̶
HUK911 Hukuka Giriş Zorunlu 2   3 ­̶
DEU111 İşletme Almancası 1 Zorunlu 2   2 ­̶
ENG101 İngilizce 1 Zorunlu 3   2 ­̶
  Toplam 15 8 30  


2. Dönem
 
Ders Kodu Dersin Adı Ders Türü T U AKTS Önkoşul
BWL104 Bilanço Zorunlu 2 2 5 BWL103
BWL106 İstatistik 2 Zorunlu 2 2 6 BWL105
BWL102 Organizasyon Zorunlu 2   3 ­̶
BWL112 Matematik 2 Zorunlu 2 2 6 BWL109
VWL182 İktisada Giriş Zorunlu 2 2 6 ­̶
DEU112 İşletme Almancası 2 Zorunlu 2   2 ­̶
ENG102 İngilizce 2 Zorunlu 3   2 ­̶
  Toplam 15 8 30  
 
2. YIL
3. Dönem
 
Ders Kodu Dersin Adı Ders Türü T U AKTS Önkoşul
BWL201 Pazarlamanın Temelleri Zorunlu 2 2 5 ­̶
BWL205 Maliyet Muhasebesi Zorunlu 2 2 6 ­̶
BWL207 Yatırım ve Finansman Zorunlu 2 2 6 ­̶
BWL211 İşletme Enformatiğinin Temelleri Zorunlu 2   3 ­̶
VWL281 Mikro iktisat Zorunlu 2 2 5 VWL182
HUK913 Borçlar Hukuku Zorunlu 2   3 ­̶
ENG201 İngilizce 3 Zorunlu 3   2 ­̶
  Toplam 15 8 30  
 

4. Dönem
 
Ders Kodu Dersin Adı Ders Türü T U AKTS Önkoşul
BWL216 E-İş Zorunlu 2   3 ­̶
BWL210 İşletme Finansı Zorunlu 2 2 6 ­̶
BWL212 Stratejik Pazarlama Zorunlu 2 2 5 ­̶
BWL214 Operasyon Yönetimi Zorunlu 2 2 5 ­̶
VWL282 Makro iktisat Zorunlu 2 2 6 VWL182
HUK914 Vergi Hukuku Zorunlu 2   3 ­̶
ENG202 İngilizce 4 Zorunlu 3   2 ­̶
  Toplam 15 8 30  
 
3. YIL
5. Dönem
 
Ders Kodu Dersin Adı Ders Türü T U AKTS Önkoşul
BWL309 Stratejik Yönetim Zorunlu 2 1 4 ­̶
HUK915 İş Hukuku Zorunlu 2   3 ­̶
ENG303 İleri İngilizce 1 Zorunlu 3   3 ­̶
TUR001 Türkçe 1 Zorunlu 2   2 ­̶
ZSD Seçmeli Ders   2 2 6 ­̶
ZSD Seçmeli Ders   2 2 6 ­̶
SD Seçmeli Ders   2 2 6 ­̶
  Toplam 15 7 30  


6. Dönem
 
Ders Kodu Dersin Adı Ders Türü T U AKTS Önkoşul
BWL310 Bilimsel Çalışma Yöntemleri Zorunlu 2 1 4 ­̶
BWL314 Yönetim Muhasebesi Zorunlu 2 2 6 ­̶
HUK916 Ticaret Hukuku Zorunlu 2   3 ­̶
TUR002 Türkçe 2 Zorunlu 2   2 ­̶
ENG304 İleri İngilizce 2 Zorunlu 3   3 ­̶
ZSD Seçmeli Ders   2 2 6 ­̶
ZSD Seçmeli Ders   2 2 6 ­̶
  Toplam 15 7 30  
 
4. YIL
7. Dönem
 
Ders Kodu Dersin Adı Ders Türü T U AKTS Önkoşul
BWL403 İşletme Semineri Zorunlu 2   6 ­̶
BWL407 İşletme Stajı* Zorunlu     4 ­̶
BWL417 İş Etiği Zorunlu 1 1 3 ­̶
BWL413 Pazar Araştırması Zorunlu 2 2 6 ­̶
BWL415 Yöneylem Araştırması Zorunlu 2 2 6 ­̶
AIT001 Atatürk İlkeleri ve İnkılapları Tarihi 1 Zorunlu 2   2 ­̶
ÜSD000 Üniversite Seçmeli Ders Havuzu       3 ­̶
  Toplam   5 30  
 

8. Dönem
 
Ders Kodu Dersin Adı Ders Türü T U AKTS Önkoşul
BWL402 İş Oyunu Semineri Zorunlu 4   4 ­̶
BWL408 Bitirme Tezi Zorunlu     12 ­̶
AIT002 Atatürk İlkeleri ve İnkılapları Tarihi 2 Zorunlu 2   2 ­̶
SD Seçmeli Ders   2 2 6 ­̶
SD Seçmeli Ders   2 2 6 ­̶
  Toplam 10 4 30  

* Zorunlu İşletme stajı 40 iş günüdür.
Türkçesinin yetersiz olduğu danışmanı tarafından onaylanan yabancı uyruklu öğrenciler "Seçmeli Akademik Türkçe" dersini (2 teorik saat, 2 ulusal kredi, 2 AKTS) 5. yarı yılda seçmeli olarak alabilirler.

SEÇMELİ DERSLER
 
Ders Kodu Dersin Adı Ders Türü T U AKTS Önkoşul
BWL017 Karar Teorisi Seçmeli 2 2 6 ­̶
BWL018 Çok Değişkenli İstatistik Yöntemler Seçmeli 2 2 6 ­̶
BWL019 Bilgisayar Destekli İstatistik Seçmeli 2 2 6 ­̶
BWL020 Lineer Cebir Seçmeli 2 2 6 ­̶
BWL021 Ekonometri Seçmeli 2 2 6 ­̶
BWL022 İşletmelerde Simülasyon Teknikleri Seçmeli 2 2 6 ­̶
BWL036 Algoritma ve Programlamaya Giriş Seçmeli 2 2 6 ­̶
BWL037 İşletmesel Veri Analizi Seçmeli 2 2 6 ­̶
BWL007 Dijital Pazarlama Seçmeli 2 2 6 ­̶
BWL023 Lojistik Seçmeli 2 2 6 ­̶
BWL005 Tedarik Zinciri Yönetimi Seçmeli 2 2 6 ­̶
BWL010 Hizmet Pazarlama Seçmeli 2 2 6 ­̶
BWL014 Tüketici Davranışı Seçmeli 2 2 6 ­̶
BWL009 Marka Yönetimi Seçmeli 2 2 6 ­̶
BWL024 Uluslararası Muhasebe Standartları Seçmeli 2 2 6 ­̶
BWL012 Sermaye Piyasaları Seçmeli 2 2 6 ­̶
BWL025 İşletme Vergiciliği Seçmeli 2 2 6 ­̶
BWL026 Mali Tablolar Analizi Seçmeli 2 2 6 ­̶
BWL027 Denetim Seçmeli 2 2 6 ­̶
BWL028 Para ve Banka Seçmeli 2 2 6 ­̶
BWL029 Davranışsal Finans Seçmeli 2 2 6 ­̶
BWL030 Örgütsel Davranış Seçmeli 2 2 6 ­̶
BWL002 Girişimcilik Seçmeli 2 2 6 ­̶
BWL031 Proje Yönetimi Seçmeli 2 2 6 ­̶
BWL032 Kültürlerarası Yetkinlik Geliştirme Seçmeli 2 2 6 ­̶
BWL033 Personel Yönetimi Seçmeli 2 2 6 ­̶
BWL034 Uluslararası İşletme Seçmeli 2 2 6 ­̶
BWL035 Kurumsal Kaynak Planlaması Seçmeli 2 2 6 ­̶
BWL013 Şirket 2.0 Seçmeli 2 2 6 ­̶
BWL001 Süreç Yönetimi Seçmeli 2 2 6 ­̶


 

Bologna Bilgi Sisteminden bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.