Öğretim Planı

Türk-Alman Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İşletme Bölümü Öğretim Planı
T: Haftalık ders saati (Teori)
U: Haftalık ders saati (Uygulama)
AKTS    : Avrupa Kredi Transfer Sistemi
(2019-2020 eğitim-öğretim yılında 4. sınıftan ders almaya hak kazanan öğrenciler için kullanılacak öğretim planı)
 
1. YIL

1. Dönem
 
Ders Kodu Dersin Adı Ders Türü T U AKTS Önkoşul
BWL101 İşletmeye Giriş Zorunlu 2 2 6 -
BWL103 Muhasebe Zorunlu 2 2 5 -
BWL105 İstatistik 1 Zorunlu 2 2 6 -
BWL109 Matematik 1 Zorunlu 2 2 6 -
HUK911 Hukuka Giriş Zorunlu 2   3 -
DEU111 İşletme Almancası 1 Zorunlu 2   2 -
ENG103 İngilizce 1 Zorunlu 4   2 -
Toplam 16 8 30  
 
2. Dönem
 
Ders Kodu Dersin Adı Ders Türü T U AKTS Önkoşul
BWL104 Bilanço Zorunlu 2 2 6 -
BWL106 İstatistik 2 Zorunlu 2 2 6 BWL105
BWL102 Organizasyon Zorunlu 2 2 5 -
BWL112 Matematik 2 Zorunlu 1 1 3 BWL109
VWL182 İktisada Giriş Zorunlu 2 2 6 -
DEU112 İşletme Almancası  2 Zorunlu 2   2 -
ENG104 İngilizce 2 Zorunlu 4   2 -
Toplam 15 9 30  
 
 
2. YIL
 
3. Dönem
 
Ders Kodu Dersin Adı Ders Türü T U AKTS Önkoşul
BWL201 Pazarlamanın Temelleri Zorunlu 2 2 5 -
BWL205 Maliyet Muhasebesi Zorunlu 2 2 6 -
BWL207 Yatırım ve Finansman Zorunlu 2 2 6 -
BWL209 Örgütsel Davranış Zorunlu 2   3 -
VWL281 Mikro iktisat Zorunlu 2 2 5 VWL182
HUK913 Borçlar Hukuku Zorunlu 2   3 -
ENG203 İngilizce 3 Zorunlu 4   2 -
Toplam 16 8 30  
 
4. Dönem
 
Ders Kodu Dersin Adı Ders Türü T U AKTS Önkoşul
BWL206 Proje Yönetimi   Zorunlu 2   3 -
BWL210 İşletme Finansı Zorunlu 2 2 6 -
BWL212 Stratejik Pazarlama Zorunlu 2 2 5 -
BWL214 Operasyon Yönetimi Zorunlu 2 2 5 -
VWL282 Makro iktisat Zorunlu 2 2 6 VWL182
HUK914 Vergi Hukuku Zorunlu 2   3 -
ENG204 İngilizce 4 Zorunlu 4   2 -
Toplam 16 8 30  

 
3. YIL

5. Dönem
 
Ders Kodu Dersin Adı Ders Türü T U AKTS Önkoşul
BWL309 Stratejik Yönetim Zorunlu 2 1 4 -
BWL311 Uluslararası Muhasebe Standartları 1 Zorunlu 2   3 -
BWL 313 İşletme Enformatiğinin Temelleri Zorunlu 2   3 -
BWL315 Yöneylem Araştırması Zorunlu 2 2 6 -
HUK915 İş Hukuku Zorunlu 2   3 -
ENG311 İşletme İngilizcesi 1 Zorunlu 2   3 -
TUR001 Türkçe 1 Zorunlu 2   2 -
  Zorunlu Seçmeli   2   3 -
  Zorunlu Seçmeli   2   3 -
Toplam 18 3 30  
 
6. Dönem
 
Ders Kodu Dersin Adı Ders Türü T U AKTS Önkoşul
BWL310 Bilimsel Çalışma Yöntemleri Zorunlu 2   3 -
BWL312 Uluslararası Muhasebe Standartları 2 Zorunlu 2   3 -
BWL314 Yönetim Muhasebesi Zorunlu 2   3 -
BWL316 Uluslararası İşletme Zorunlu 2 1 4 -
BWL318 İş Etiği Zorunlu 1 1 3 -
BWL320 E-İş Zorunlu 2   3 -
HUK916 Ticaret Hukuku Zorunlu 2   3 -
ENG312 İşletme İngilizcesi 2 Zorunlu 2   3 -
TUR002 Türkçe 2 Zorunlu 2   2 -
  Zorunlu Seçmeli   2   3 -
Toplam 19 2 30  
 
4. YIL
  
7. Dönem
 
Ders Kodu Dersin Adı Ders Türü T U AKTS Önkoşul
BWL403 İşletme Semineri Zorunlu 2   6 -
BWL407 İşletme Stajı* Zorunlu     4 -
BWL413 Pazar Araştırması Zorunlu 2 2 6 -
AIT001 Atatürk İlkeleri ve İnkılapları Tarihi 1 Zorunlu 2   2 -
ENG411 İşletme İngilizcesi 3 Zorunlu 2   3 -
  Zorunlu Seçmeli   2   3 -
  Zorunlu Seçmeli   2   3 -
  Zorunlu Seçmeli   2   3 -
Toplam 14 2 30  
 
8. Dönem
  
Ders Kodu Dersin Adı Ders Türü T U AKTS Önkoşul
BWL402 İş Oyunu Semineri Zorunlu 4   6 -
BWL404 Personel Yönetimi Zorunlu 2 1 4 -
BWL408 Bitirme Tezi Zorunlu     12 -
AIT002 Atatürk İlkeleri ve İnkılapları Tarihi 2 Zorunlu 2   2 -
  Zorunlu Seçmeli   2   3 -
  Zorunlu Seçmeli   2   3 -
Toplam     30  
 
 
Seçmeli Ders Havuzu
 
Kod Dersin Adı Ders Türü T U AKTS Önkoşul
BWL001 Süreç Yönetimi Seçmeli 2   3 -
BWL002 Girişimcilik Seçmeli 2   3 -
BWL003 Uluslararası Yönetim Seçmeli 2   3 -
BWL004 Yenilik Yönetimi Seçmeli 2   3 -
BWL005 Tedarik Zinciri Yönetimi Seçmeli 2   3 -
BWL006 Uluslararası Pazarlama Seçmeli 2   3 -
BWL007 Dijital Pazarlama Seçmeli 2   3 -
BWL008 Müşteri İlişkileri Yönetimi Seçmeli 2   3 -
BWL009 Marka Yönetimi Seçmeli 2   3 -
BWL010 Hizmet Pazarlama Seçmeli 2   3 -
BWL011 Vergi Politikası Seçmeli 2   3 -
BWL012 Sermaye Piyasaları Seçmeli 2   3 -
BWL013 Enterprise 2.0 Seçmeli 2   3 -
BWL014 Tüketici Davranışı Seçmeli 2   3 -
BWL015 Avrupa Birliği Türkiye İlişkileri Seçmeli 2   3 -
BWL016 Uluslararası İktisat Seçmeli 2   3 -

Zorunlu İşletme stajı 40 iş günüdür.

Türkçesinin yetersiz olduğu danışmanı tarafından onaylanan yabancı uyruklu öğrenciler "Seçmeli Akademik Türkçe" dersini (2 teorik saat, 2 ulusal kredi, 2 AKTS) 5. yarı yılda seçmeli olarak alabilirler.

.......................................................................................................................................................................(2019-2020 eğitim-öğretim yılında 1., 2. ve 3. sınıftan ders almaya hak kazanan öğrenciler için kullanılacak öğretim planı)

1. YIL

1. Dönem
 
Ders Kodu Dersin Adı Ders Türü T U AKTS Önkoşul
BWL101 İşletmeye Giriş Zorunlu 2 2 6 ­̶
BWL103 Muhasebe Zorunlu 2 2 5 ­̶
BWL105 İstatistik 1 Zorunlu 2 2 6 ­̶
BWL109 Matematik 1 Zorunlu 2 2 6 ­̶
HUK911 Hukuka Giriş Zorunlu 2   3 ­̶
DEU111 İşletme Almancası 1 Zorunlu 2   2 ­̶
ENG103 İngilizce 1 Zorunlu 4   2 ­̶
  Toplam 16 8 30  

2. Dönem
 
Ders Kodu Dersin Adı Ders Türü T U AKTS Önkoşul
BWL104 Bilanço Zorunlu 2 2 5 BWL103
BWL106 İstatistik 2 Zorunlu 2 2 6 BWL105
BWL102 Organizasyon Zorunlu 2   3 ­̶
BWL112 Matematik 2 Zorunlu 2 2 6 BWL109
VWL182 İktisada Giriş Zorunlu 2 2 6 ­̶
DEU112 İşletme Almancası 2 Zorunlu 2   2 ­̶
ENG104 İngilizce 2 Zorunlu 4   2 ­̶
  Toplam 16 8 30  
 
2. YIL

3. Dönem
 
Ders Kodu Dersin Adı Ders Türü T U AKTS Önkoşul
BWL201 Pazarlamanın Temelleri Zorunlu 2 2 5 ­̶
BWL205 Maliyet Muhasebesi Zorunlu 2 2 6 ­̶
BWL207 Yatırım ve Finansman Zorunlu 2 2 6 ­̶
BWL211 İşletme Enformatiğinin Temelleri Zorunlu 2   3 ­̶
VWL281 Mikro iktisat Zorunlu 2 2 5 VWL182
HUK913 Borçlar Hukuku Zorunlu 2   3 ­̶
ENG203 İngilizce 3 Zorunlu 4   2 ­̶
  Toplam 16 8 30  
 
4. Dönem
 
Ders Kodu Dersin Adı Ders Türü T U AKTS Önkoşul
BWL216 E-İş Zorunlu 2   3 ­̶
BWL210 İşletme Finansı Zorunlu 2 2 6 ­̶
BWL212 Stratejik Pazarlama Zorunlu 2 2 5 ­̶
BWL214 Operasyon Yönetimi Zorunlu 2 2 5 ­̶
VWL282 Makro iktisat Zorunlu 2 2 6 VWL182
HUK914 Vergi Hukuku Zorunlu 2   3 ­̶
ENG204 İngilizce 4 Zorunlu 4   2 ­̶
  Toplam 16 8 30  
 
3. YIL

5. Dönem
 
Ders Kodu Dersin Adı Ders Türü T U AKTS Önkoşul
BWL309 Stratejik Yönetim Zorunlu 2 1 4 ­̶
HUK915 İş Hukuku Zorunlu 2   3 ­̶
ENG311 İşletme İngilizcesi 1 Zorunlu 2   3 ­̶
TUR001 Türkçe 1 Zorunlu 2   2 ­̶
ZSD Zorunlu Seçmeli Ders - Uzmanlık Alanı A, B,C veya D   2 2 6 ­̶
ZSD Zorunlu Seçmeli Ders - Uzmanlık Alanı A, B,C veya D   2 2 6 ­̶
SD Seçmeli Ders   2 2 6 ­̶
  Toplam 14 7 30  

6. Dönem
 
Ders Kodu Dersin Adı Ders Türü T U AKTS Önkoşul
BWL310 Bilimsel Çalışma Yöntemleri Zorunlu 2 1 4 ­̶
BWL314 Yönetim Muhasebesi Zorunlu 2 2 6 ­̶
HUK916 Ticaret Hukuku Zorunlu 2   3 ­̶
TUR002 Türkçe 2 Zorunlu 2   2 ­̶
ENG312 İşletme İngilizcesi 2 Zorunlu 2   3 ­̶
ZSD Zorunlu Seçmeli Ders - Uzmanlık Alanı A, B,C veya D   2 2 6 ­̶
ZSD Zorunlu Seçmeli Ders - Uzmanlık Alanı A, B,C veya D   2 2 6 ­̶
  Toplam 14 7 30  
 
4. YIL

7. Dönem
 
Ders Kodu Dersin Adı Ders Türü T U AKTS Önkoşul
BWL403 İşletme Semineri Zorunlu 2   6 ­̶
BWL407 İşletme Stajı* Zorunlu     4 ­̶
BWL417 İş Etiği Zorunlu 1 1 3 ­̶
BWL413 Pazar Araştırması Zorunlu 2 2 6 ­̶
BWL415 Yöneylem Araştırması Zorunlu 2 2 6 ­̶
AIT001 Atatürk İlkeleri ve İnkılapları Tarihi 1 Zorunlu 2   2 ­̶
ENG411 İşletme İngilizcesi 3 Zorunlu 2   3 ­̶
  Toplam 11 5 30  
 
8. Dönem
 
Ders Kodu Dersin Adı Ders Türü T U AKTS Önkoşul
BWL402 İş Oyunu Semineri Zorunlu 4   4 ­̶
BWL408 Bitirme Tezi Zorunlu     12 ­̶
AIT002 Atatürk İlkeleri ve İnkılapları Tarihi 2 Zorunlu 2   2 ­̶
SD Seçmeli Ders   2 2 6 ­̶
SD Seçmeli Ders   2 2 6 ­̶
  Toplam 10 4 30  

* Zorunlu İşletme stajı 40 iş günüdür.
Türkçesinin yetersiz olduğu danışmanı tarafından onaylanan yabancı uyruklu öğrenciler "Seçmeli Akademik Türkçe" dersini (2 teorik saat, 2 ulusal kredi, 2 AKTS) 5. yarı yılda seçmeli olarak alabilirler.


ZORUNLU SEÇMELİ DERSLER

UZMANLIK ALANI A: SAYISAL YÖNTEMLER

 
Ders Kodu Dersin Adı Ders Türü T U AKTS Önkoşul
BWL017 Karar Teorisi Seçmeli 2 2 6 ­̶
BWL018 Çok Değişkenli İstatistik Yöntemler Seçmeli 2 2 6 ­̶
BWL019 Bilgisayar Destekli İstatistik Seçmeli 2 2 6 ­̶
BWL020 Lineer Cebir Seçmeli 2 2 6 ­̶
BWL021 Ekonometri Seçmeli 2 2 6 ­̶
BWL022 İşletmelerde Simülasyon Teknikleri Seçmeli 2 2 6 ­̶
BWL036 Algoritma ve Programlamaya Giriş Seçmeli 2 2 6 ­̶
BWL037 İşletmesel Veri Analizi Seçmeli 2 2 6 ­̶


UZMANLIK ALANI B: ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA
 
Ders Kodu Dersin Adı Ders Türü T U AKTS Önkoşul
BWL007 Dijital Pazarlama Seçmeli 2 2 6 ­̶
BWL023 Lojistik Seçmeli 2 2 6 ­̶
BWL005 Tedarik Zinciri Yönetimi Seçmeli 2 2 6 ­̶
BWL010 Hizmet Pazarlama Seçmeli 2 2 6 ­̶
BWL014 Tüketici Davranışı Seçmeli 2 2 6 ­̶
BWL009 Marka Yönetimi Seçmeli 2 2 6 ­̶

 
UZMANLIK ALANI C: MUHASEBE VE FİNANSMAN
 
Ders Kodu Dersin Adı Ders Türü T U AKTS Önkoşul
BWL024 Uluslararası Muhasebe Standartları Seçmeli 2 2 6 ­̶
BWL012 Sermaye Piyasaları Seçmeli 2 2 6 ­̶
BWL025 İşletme Vergiciliği Seçmeli 2 2 6 ­̶
BWL026 Mali Tablolar Analizi Seçmeli 2 2 6 ­̶
BWL027 Denetim Seçmeli 2 2 6 ­̶
BWL028 Para ve Banka Seçmeli 2 2 6 ­̶
BWL029 Davranışsal Finans Seçmeli 2 2 6 ­̶

 
UZMANLIK ALANI D: YÖNETİM VE ORGANİZASYON
 
Ders Kodu Dersin Adı Ders Türü T U AKTS Önkoşul
BWL030 Örgütsel Davranış Seçmeli 2 2 6 ­̶
BWL002 Girişimcilik Seçmeli 2 2 6 ­̶
BWL031 Proje Yönetimi Seçmeli 2 2 6 ­̶
BWL032 Kültürlerarası Yetkinlik Geliştirme Seçmeli 2 2 6 ­̶
BWL033 Personel Yönetimi Seçmeli 2 2 6 ­̶
BWL034 Uluslararası İşletme Seçmeli 2 2 6 ­̶
BWL035 Kurumsal Kaynak Planlaması Seçmeli 2 2 6 ­̶
BWL013 Şirket 2.0 Seçmeli 2 2 6 ­̶
BWL001 Süreç Yönetimi Seçmeli 2 2 6 ­̶
 
Seçmeli dersler, öğrenci tarafından uzmanlık alanı (A, B, C veya D) seçildikten sonra, seçilen uzmanlık alanı dışında kalan uzmanlık alanlarına ait dersler arasından seçilir.


Türk-Alman Üniversitesi İşletme Bölümünün Bologna süreci ile ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.